MAJLIS DAERAH PEKAN
Jalan Mahkota, 26600 Pekan Bandar Diraja, Pahang Darul Makmur
Tel : 609 4211077 / 4211080   |   Fax : 609 4221954
Email: aduan@mdpekan.gov.my   |   Website: www.mdpekan.gov.my
Bantuan Login

Sebagai alternatif anda boleh memilih untuk mendaftar maklumat butiran peribadi diri anda dan seterusnya memilih kombinasi ID Pengguna dan Katalaluan yang sesuai bagi diri anda untuk capaian ke portal e–Aduan MDPEKAN ini pada bila-bila masa.

Dengan kaedah ini anda hanya perlu login ke portal e–Aduan MDPEKAN untuk mendaftar masuk sebarang aduan baru dan memantau atau menyemak aduan terdahulu dengan mudah. Anda cuma perlu mendaftar sekali sahaja.

Sekiranya anda perlu bantuan atau penerangan lanjut berkaitan perkara ini, anda boleh hubungi pihak e–Aduan MDPEKAN Administrator di talian 609 4211077 / 4211080 (waktu pejabat).

Copyright © 2010 Majlis Daerah Pekan Users Currently Online = 0 LEGAL NOTICE